Welkom op deze website!

Ik ben begonnen met deze website nadat ik door het noodlot steeds intensiever betrokken ben bij het verschijnsel dementie. Mijn moeder is dementerend en ik maak het hele proces van dichtbij mee.
In het begin dacht ik nog dat ze alleen een beetje vergeetachtig was of soms een beetje verward en ik schreef dat aan haar leeftijd toe, ze is in de tachtig. Ze belde dan soms een paar keer achter elkaar met dezelfde vraag of ze zei iets dat voor mij onlogisch klonk. Naarmate dit vaker en duidelijker werd konden wij er op een gegeven moment niet meer omheen dat ze aan het dementeren was maar mijn moeder zelf hield nog heel lang vol dat haar niets mankeerde. Toch kwamen in die bewering ook barstjes. Het ene moment kon ze daarin heel volhardend zijn maar op andere momenten zei ze dan ineens dat ze zich zorgen maakte over haar vergeetachtigheid. Dat gaf dan een aanknopingspunt om voorzichtig met haar te praten over wat wij merkten en om te proberen haar bij de huisarts te krijgen voor onderzoek. Soms ging ze daarin mee, onderkende ze dat er iets aan de hand was en wilde ze naar de huisarts. Dan hadden wij het idee dat we een stapje verder waren maar vaak was ze dit een dag later weer vergeten en ontkende weer in alle toonaarden dat haar ook maar iets mankeerde.

Voor mij is het belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Ten eerste kan er niet echt iets gebeuren zolang er geen diagnose is gesteld. Heel misschien heeft ze iets waar wat aan te doen is en dan zou het natuurlijk zonde zijn als dat veel te laat ontdekt wordt. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de kans veel groter is dat ze iets heeft waar niets of bijna niets aan te doen is. Ten tweede geeft een diagnose ook mogelijheden om eventuele hulp in te schakelen, zoals thuiszorg wanneer dat nodig zou zijn. En tenslotte, wat ik misschien nog wel het belangrijkst vind, is dat een diagnose een aanknopingspunt geeft voor gesprekken met haar over de toekomst.
Hoe die toekomst eruit gaat zien weet ik niet maar ik vrees dat het een langdurig en heel moeilijk proces zal worden.

Anderhalf jaar later:
Het bovenstaande heb ik geschreven toen alles nog in een beginstadium verkeerde. Inmiddels is het anderhalf jaar later waarin ik wekelijks, soms zelfs dagelijks deze website heb bijgehouden. Een mega zware tijd. Het is nog niet klaar. Mijn moeder zit nu in een instelling, voorlopig "voorlopig", maar de zorgen zijn daarmee nog lang niet achter de rug.

Ik hoop met deze website enerzijds de informatie die ik over het onderwerp kan vinden te bundelen maar vooral ook om een soort dagboek bij te houden van het hele proces. Dit wil ik voor mezelf en mijn ver weg wonende familie maar ik hoop dat het ook voor anderen, die in een vergelijkbare situatie zitten, nuttig kan zijn.


Veel informatie haal ik van internetbronnen. Als iemand vindt dat ik zijn/haar teksten ten onrechte gebruik verzoek ik hem/haar mij daarover te mailen. Laatste updates:

Dagboek: week 49

Dagboek: week 41

Dagboek: week 40

Literatuur: Stemmen van de ziel

Nieuws: Langer studeren stelt Alzheimer uit

Media: Stella Braam: Ik blijf thuis (documentaire Netwerk)